Ny info ang HLR

Nu DVD ute, och lite ändring av kursen.
Dockorna är lite ändrade. Nu krävs det mycket hårdare tryck.
Nytt är att man behöver inte kolla puls, Det viktiga är att personen andas…eller ej.
AED, sk Hjärtstartare har nu stor och bra del av utbildningen.
Helt nytt är att Luftvägs-stopp.

Kanske vore det på sin plats även att fundera över STROK.

Lämna ett svar