Luftvägsstopp

Kolla in dessa youtube-klippen, så kanske det är du som nästa gång räddar ett barn. Ofta är det så att barn får inte hjärtstopp, de sätter i halsen. Det är lika farligt, men åtgärderna är lite olika. viktigt är att fort få ut det som fastnat. Fungerar inte det att få ut det som fastnat, måste vi blåsa ner saken i ena lungan. Därför är det viktigt att ALLTID uppsöka läkare efter ingripande. Då kan läkaren se om det finns något kvar, som kan bli problem i framtiden.
kom ihåg! Kunskap väger inget, det bara underlättar

luftvagsstopp_Trygg_hansa
Trygg hansa visar luftvägsstopp på barn

Trygghansas informationsfilm

luftvagsstopp_roda_korset
röda korset visar luftvägsstopp på barn
luftvagsstopp_securitas
Trygg Hansa visar Luftvägsstopp på Barn

 

 

Lämna ett svar