make your own soft shackles

Ofta när jag kommer ombord på äldre eller hårt seglade båtar, finns det rostiga shacklar, eller shacklar som är omöjliga att öppna. Då finns soft shackles. Lösningen på mycket.