Ny HLR utbildning ute nu

Hlr forum har nu publicerat sin nyaste ”kurs”. Se hlr.nu

Kursen har ett nytt upplägg och visar flera av de frågor instruktörerna ofta får.

Inget nytt på fronten annars. 30-2 rakt på gäller.

www.hlr.nu finns många bra kurser runt ämnet ”Första hjälpen”.