ERC:S RIKTLINJER FÖR HLR 2021

den
Det Europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC) publicerade den 25 mars nya riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen.
Vuxen HLR

HLR ges med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2). Personer som inte är utbildade i HLR eller som inte vill eller kan ge inblåsningar utför endast kontinuerliga bröstkompressioner. Kompressionsplats: mitt på bröstkorgen, kompressionsdjup 5-6 cm, med takten 100-120/min

Barn HLR

Om barnet är medvetslöst med ingen eller onormal andning, ge 5 inblåsningar direkt, larma 112 och aktivera högtalarfunktionen, samt starta HLR med omväxlande 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (15:2). Komprimera 1/3 av bröstkorgens höjd vilket motsvarar 4-6 cm djup beroende på ålder.  Finns inte någon telefon i närheten ska HLR utföras i en minut innan larm till 112

Allt detta står mycket tydligare och exaktare på www.HLR.nu