Onykter till sjöss

onykter till sjöss

Sedan 2010 kan polis och andra myndigheter stanna båtar för att göra nykterhetstest. Tyvärr får de inte utan misstanke stoppa båtar som är kortare än 10m och går långsammare än 15 knop. 
Det måste finnas massa politiker som verkar äga tex snipa 9.98m lång som gör 14knop 🙁 . 
Kommer du från en krog, får de stanna dig, för då finns det misstanke 🙂

Så här står det på transportstyrelsens sida.

Sjöfylleri är ett brott mot Sjölagen. Den fasta gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför fartyget och personer ombord, med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande, omfattas av reglerna.
Den som har 1 promille alkohol i blodet eller mer döms i normalfallet för grovt sjöfylleri.
Kustbevakningen och Polisen får göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten i svenska vatten.

 

Så här står det på Polisens sida

Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg, det vill säga alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten, som med motordrift kan köras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter.

Körkortsingripande vid sjöfylleri

Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon. Transportstyrelsen gör en bedömning från fall till fall vid dessa ärenden.