Första hjälpen

L-ABC

Vi lär ut grunderna i första hjälpen. Detta så att sjöbefäl tex får certifikat för att föra med skeppsapotek D. Se  ändringar i 4 kap. 9 §  Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 5 kap. 4 § behörhörighetsförordningen (2007:237) och föreskrift TSFS 2011:62

Läget, kontrollera så att ingen fara för liv finns för räddningspersonal. Tex lyft person ur vatten, flytta bort från eld.

Andning, kontrollera alltid Andningsvägarna aldra först. Kan man inte andas spelar inte brutna ben inget roll

Blödningar. Kolla hela kroppen efter blod, och blåmärken. Stoppa alla blödningar. Alltid så att blodet fortsätter runt i kroppen.

Chock, förebygg och ta hand om chockade person, dessa kan om inget görs, bli mycket alvarliga skador. Ta bort dem till lugnt läge, håll en hand på drabbad, ligg helst med lätt höjda ben, för att ge mer blod till huvudet.

Lämna ett svar