Icc

Det internationella kompetenscertifikatet, som ofta kallas ”ICC” är ett kompetenscertifikat. ICC är ett certifikat som bekräftar att en person är behörig på den nivå som krävs för att uppfylla FN: s ekonomiska kommission för Europa Inland Water Committee (UNECE IWC) resolution 40.

Det finns två sorter. 
ICC <10m 
ICC <24m

För oss svenskar i Sverige gäller alltid Förarintyg och kustskepparintyg. Men dessa kanske inte är så internationellt godkända.  Skall du segla utomlands lanske ICC är svaret för dig.

Det praktiska med ICC är att man får intyget som ett plastkörkort.

Än mer praktiskt är att skriver man kustskepparintyget och har SRC (vhf) då går det att mot lite adminkostnader få ut ett ICC <24m. Men det gäller att skriva provet på rätt skola. Sjösportskolan är en av dessa.

 

ICC plastkort