Vattenskoterkörkort

Nu har första kursen för vattenskoterkörkortet passerat. Känns konstigt att det bara gäller vattenskotrar och inte snabba båtar generellt.
Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022. Den som innehar ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter med ett sådant intyg till och med 30 april 2023. (taget från Transportstyrelsens hemsida)
Den 1 juni 2019 infördes en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter i Sverige. Gäller inte tävlande.

Transportstyrelsens beskrivning av hur kursen skall/bör hållas. Bara att följa!

Klicka för att komma åt TSFS%202021_51.pdf

Hela kursen börjar med massa (läs ca 8 timmar) hemmastudier. Därefter följer ca 3 timmar teori med lärare. 
Därefter skriver man ett teoriprov. (hade inte klarat provet utan att läsa ordentligt).
Har man tillräckligt många rätt får man delta i körlektionen.
Köra skoter delen bestod i tips och övningar på att köra i alla olika tänkbara situationer. Väldigt lärorik.
Kanske mest konstigt för en båtförare är momentet att få aktern att svänga BB vid back,  Man styr åt SB och backar. Det tar lite tid att vänja sig. Sen fungerar det.
Flera av de snabba momenten, innefattar viktiga körtips, tex undanmanövrar, stopp,  och hur att väja effektivast.
Även momentet välta gås igenom och är en väldigt viktig del.

 

 

 

 

 

Tyvärr ingår massa sunt förnuft i kursen, men Vattenskoterkörkortet har ju oxå tillkommit för att några idioter kör annorlunda. Även provet innehåller massa frågor om just sunt förnuft.
Tex har badande på Askimsbadet fått fly för att skoterförare skall in och tuffa sig för kompisar.
Många som köper en vattenskoter köper en leksak och är inte alls medveten om att detta är ett fartyg. Alla fartyg måste följa sjövägsreglerna, dvs föraren måste kunna väjningsregler mm. 
Känns inte alls långt borta att alla snabba båtar har körkortskrav. Dessa ägare har ju köpt en ”bil på vatten”. och tror att bil-vägs-regler gäller.

Enklast anmäler du dig till en kurs på på www.Sjösportskolan.se