Behövs förarintyget

Jo visst behövs det nog en navigationsutbildning. Men visst verkar det lätta att använda Dock-to-dock Autorouting in Raymarine LightHouse II Release 17. 
Bara gör en route och klicka vart du skall.

Kolla in filmen genom att klicka på bilden nedan!

Automatisk ruttläggning från hamn till hamn med Navionics
R17 presenterar en ny och förbättrad funktion för automatisk ruttläggning från Navionics.

Utifrån kartdata och navigationshjälpmedel skapar den automatiska ruttläggningen detaljerade rutter (också genom trånga passager och kanaler) med hjälp av en överlägsen algoritm för automatisk ruttläggning.

Systemet tar automatiskt hänsyn till kanalmarkeringar, bojar och sjömärken samt lägger rutten längs farleder snarare än med det kortaste avståndet – och varnar för besvärliga rutter.