Manöverintyg snabba båtar 

I hårt väder var det fyra herrar som körde iväg… hem kom fyra tuffa kompisar.

Vi lunchade på Donsö och rundade Galterö i friskt väder. Vid Bötte fyr gungade det bra.

Söndagen backade vi in mellan y-bommar. Lunchen blev på Björkö efter att vi rundat norra delen.